Sunday, December 4, 2016

துளசிதாசர் ராமசரிதமானஸ் பாலகாண்டம் --1.

துளசிதாசர்   ராமசரிதமானஸ்   பாலகாண்டம்
 

        ஷ்லோக்

       1.   எழுத்து, சொற்கள் , ரசங்கள் ,  சந்தங்கள் , மங்கலங்கள்
            அனைத்து ஞானங்களும்  தரும்
            சரஸ்வதியையும்  ஸ்ரீ கணேஷரையும்
            நான்  துதிக்கிறேன்.

         2.  அகத்தில்  இருக்கும் ஆண்டவனை
             சித்தர்கள்  தரிசிக்க  அனுக்ரகிக்கும்
             ஸ்ரீ பார்வதியையும் , ஸ்ரீ  சங்கரையும்   
               துதிக்கிறேன்.
              அவர்களின்  கருணை  இன்றி
              பகவானை பார்க்கமுடியாது.

         ௩. ஞானம்  நிறைந்த,சங்கரன் வடிவமான

                 குருவை  வணங்குகிறேன் ,

                 அவர்களின்  அடைக்கலத்தில்  இருப்பதால்
                 வளைந்த  சந்திரனும் எல்லா இடங்களிலும்
                  துதிக்கப்  படுகிறான்


           ௪.   ஸ்ரீ  சீதாரமரின் குணங்கள்  நிறைந்த
                   அடர்ந்த  வனத்தில்   சஞ்சரிக்கின்ற
                    தூய மெய்ஞான  பூரணத்துவம் பெற்ற
                   கவிஞரின்  அரசர்  வால்மீகியையும் ,
                   வானரங்களின்  அரசர்
                 ஸ்ரீ ஹனுமானையும்   துதிக்கிறேன்.
             ௫. படைத்தல், வளர்த்தல் , அழித்தல்,இன்னல் போக்குதல் 
                   அனைத்து  நன்மைகளையும் செய்கின்ற
                  ஸ்ரீ  ராமச்சந்திரரின்  அன்பு இல்லாள்
                ஸ்ரீ  சீதாதேவியை  நமஸ்கரிக்கிறேன்.

              ௬. ராமர்  என்று  சொல்லப்படும்  ஹரியை,
                    வையகக்  கடலை  கடக்க  உதவும்
                    ஆசைக்கு
                    படகாக  இருக்கின்ற ஹரியை ,
                    வையகத்தை  மாயைகளால் வசத்தில்
                  . வைத்துள்ள  ஹரியை ,
                    கயிற்றை  அரவம் என்ற பிரம்மையை
                    தன்னாட்சியில் உண்மை என தோன்றச்செய்யும்
                   ஹரியை  துதிக்கிறேன்.
       
             ௭.  அநேக புராணங்கள், வேதங்கள் , சாஸ்த்திரங்கள்
                     ராமாயணம்  மற்றும்  மற்ற ராம கதைகள் வர்ணிக்கும்
                    ரகுநாதரை ,  துளசிதாசர்  தன் அக சுகத்திற்காக ,
                    அதிக அழகான  மொழி நடையில் வர்ணிக்கிறார்.


             ௮. குணங்களின்  கடவுள் ,
                   யானை முகத்தோன் --அவரை
                    துதிப்பதால்  தானே  
                   எல்லா  செயல்களிலும்
                    சித்தி கிடைக்கும் . .
                     அவர்தானே அறிவுநிதி ,
                     நல்ல குணங்களின்   இருப்பிடம் .
                   அந்த  கணேசர்  எனக்கு
                   அருள் தரட்டும் . 

               ௯.  அவரின்  அருளால் , ஊமை
                       அழகாக பேசமுடியும்.
                       நொண்டி கடின மான மலை மீது  ஏறமுடியும்.

                      கலியுகத்தின் எல்லா வித
                  பாபங்களையும் எரிக்க முடியும்.
                     அந்த  இறைவன்  என்  மீது  தயை புரியட்டும்.

                 ௧௦ . நீலத் தாமரை போன்ற கருநீல வண்ணன் ,
                         செந்தாமரைக்கண்ணன் ,
                      பாற்கடலில் சயனிப்பவன்
                         அந்த  நாராயணன் ,
                       என் இதயத்தில் வாசம்  செய்யட்டும்.

                 ௧௧.   வெண்நிறத்தோன்  மல்லிகை மலர் போன்று ,
                              வெண் நிறத்தோன்  மதி போன்று ,
                             பார்வதி மணாளன் ,
                           மன்மதனை அடக்கியவன் ,
                              தயையின்  இருப்பிடம்,
                             ஏழையின் அன்பன்  சங்கரன்
                         என்  மேல் கிருபை காட்டட்டும் .
                       
               ௧௨.   ,  தன் ஞானச் சொற்களால்  ,
                             பெரும் மோகம் என்ற இருள்  நீக்கி ,
                             சூரியக் கதிர்கள் போல் விளங்கும் ,
                             மனித வடிவில் நடமாடும் ஹரியான  -என்
                             குருவின் பாதகமலங்களைத்  துதிக்கிறேன்.

                    ௧௩. நற்சுவை , நறுமணம் ,அன்புரசம் நிறைந்த ,
                             வையகப்  பிணிகளைப்  போக்கும்
                              சஞ்சீவினி மூலிகை  வேர் போல்
                              விளங்கும் குரு  சரணங்களைப் போற்றி -அவரின்
                               பாத தூசியைத் தொட்டு வணங்குகிறேன்.

                      ௧௪,  அதிக நன்மைதரும் , அதி  ஆனந்தம் தரும் .
                                  புனித  விபூதி பூசி  அருளும்
                                 அழகு மேனியான் சிவபக்தனின்,
                                  மன அழுக்கைப் போற்றும்  சிவ விபூதி,
                                  திலகம் நெற்றியில் இடுவதால் ,
                                  நற்பயன்கள் வயப்படும்.

                         ௧௫. குருவின்  பாத நகங்களின்  ஒளி,
                                    மணிகளின் ஒளி  போன்று ,
                                     தியானித்ததுமே  மனதில்
                                    தெய்வீக ஒளி  தரும்.
                                                         அவ்வொளி
                                      அறியாமை இருளகற்றும்.
                                     அந்த ஞானஒளி  பெற்றவன் ஒரு  பாக்யவான்.

                              ௧௬. அந்த  ஞான ஒளி  இதயத்தில்  வந்ததுமே ,
                                        இதயத்தின்   தூய கண்கள் திறந்துவிடும்.
                                         இருண்ட உலகின் குறைகள்-துன்பங்கள் நீங்கிவிடும்.
                                        ஸ்ரீ  ராமச்சந்திரமூர்த்தி என்ற மாணிக்க மணிகள்,
                                         எந்த சுரங்கத்தில் அதலபாதாளத்தில்
                                        மறைந்திருந்தாலும் வெளிப்பட்டு தர்சனமளிக்கும்.

                                
     
                  
   
       

        .

                           

                    


                            
           

 

   

Post a Comment