Thursday, June 23, 2016

श्री रंगनाथ .அரங்கனே அடைக்கலம்.

அரங்கனை போற்றிநின்றேன்.

ஆனந்தம் பிரம்மானந்தம் கண்டேன்.

இவ்வுலக சுகமும் பெற்றேன்.

அவ்வுலக சுகமும் கண்டேன்.

சுவர்க்கமும் நரகமும் வேறல்லஇந்த புவியே

என்றே உணன்ர்ந்தேன்.

முக்தி பெறவே இங்கு அவதரித்தவர்கள்,

துன்புறவே இங்கே அவதரித்தவர்கள்

மேலோகத்தில் சாபம் பூமியில்பிறப்பு

இங்கேயே நரகம் இளமை, மூப்பு.

அதுவே இந்த பாடல்.

இச்சுவைத் தவிர யான் போய்

இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெரிதும் வேண்டேன்

அரங்கமா நகருளானே.

இந்திரன் ஆளும் சுவர்க்கம் இங்கே.

வினைப்பயன் தண்டனை இங்கே.

ஆற்றனாப்பெருநோயும் இங்கே,

ஆற்றும் மருத்துவமும் இங்கே.

ஸ்ரீ தேவி வாசம் இங்கே

மூதேவி தரித்திரம் இங்கே.

பதவியும் இங்கே, பதிவி இழப்பும் இங்கே.

அரங்கமா நகரில் வாழும் அச்சுவைத்தவிர யான் போய்

இந்திர லோகம் ஆளும் இச்சுவைப்பெரிதும் வேண்டேன் .

Monday, June 20, 2016

प्रिय पोता- पोती ! भारत के बच्चों !அன்பு பேரன் -பேத்திகளே !
இந்திய குழந்தைகளே!
सोचो , समझो -उचित -अनुचित. ஏற்புடையது-ஏற்பற்றது - சிந்தித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
प्रातः काल जल्दी उठना, காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கவும்
दन्त -मुख साफ करके नहाना , பல்-முகம் கழுவி குளிக்கவும்.
दो या तीन मिनट की प्रार्थना , இரண்டு-மூன்றுநிமிட இறைவணக்கம்
नाम जप देता पूरे दिन में उत्साह. நாமஜபம் கொடுக்குமே முழுநாள் உற்சாகம்.
झूठ बोलो -सच बोलो , பொய் பேசு-உண்மை பேசு
दोनों दशाओं में -இரண்டு நிலைகளில்
भय -निर्भय किस दशा में பயம்-பயமற்ற து என் நிலையில்
सोचो -समझो , सत्य बोलो. சிந்தி. அறிந்துகொள். உண்மை பேசு.
रोज का पाठ रोज पढना , அன்றாடபாடம்அன்றேபடிக்கவும்.
दस दिनों के पाठ एक साथ पढना பத்துநாள்பாடங்கள் ஒருசேர படித்தல்
दोनों में कौनसा तरीका आनंद देता-இரண்டில் எம்முறை ஆனந்தம்தரும்
किस तरीके में लाभ अधिक सोचो -எம்முறையில் பயன்அதிகம். சிந்தி.
समझो , आगे बढ़ो . அறிந்துகொள். முன்னேறு.
आनंद देता परोपकार , மற்றவர்களுக்குஉதய்தரும்ஆனந்தம்.
दुःख देता स्वार्थ. जानो. சுயநலம்இன்னல்தரும். அறிந்துகொள்.
मीठी बोली मित्रता बढाती , இனிமையானபேச்சுஇன்பம்தரும்
कडुवी बोली दुश्मनी . கசப்பானபேச்சு விரோதம்
क्रोध में अशांति கோபத்தில்அமைதியின்மை.
किसी की छोडी वस्तु लौटा दो तो யாராவது விட்டுப்போனபொருள் திருப்பி அளித்தால் ஆனந்தம்
आनंद , खुद रखने में अज्ञात भय . தானேவைத்துக்கொண்டால் அறியாத பயம்
सोचो !समझो! सही मार्ग. சிந்தி. அறிந்துகொள். சரியான வழி.
दिन भर तूने जो किया , பகல்முழுவதும் செய்ததை,
सोने के पहले जरा सोचो , தூங்கும் முன் சற்றே நினைத்துப்பார்.
जान सकोगे तूने सही किया है या गलती; சரியான,தவறான செய்கைதெரிந்துவிடும்.
सही का जारी करो ,गलत को छोड दो. சரியானதை தொடர்,தவறானதை விட்டுவிடு.
अपने को सुधारने , தன்னைத் திருத்த
आत्म चिंतन करते रहो. தன்னையே சிந்தித்திதிரு.
अपने को पह्चानो,--தன்னை அறிந்துகொள்,
अपने आत्म बल को भी . தன் பலத்தைத் தெரிந்துகொள்.
आत्म -जाँच , आत्म सुधार से ही , தன் ஆய்வு,தனதிருத்தத்தால்
करमचंद बने महात्मा. கரம்சந்த் ஆனார் மகாத்மா.
उचित -अनुचित समझो -- தகுந்தது-தகுதியற்றது அறிந்துகொள்.
आगे बड़ो, मिलेगी ईश्वरीय शक्ति, முன்னேறு. இறைசக்திகிடைக்கும்.
उन्नति में सहायक प्रयत्न और प्रार्थना . முன்னேற்றத்திற்கு உதவிமுயற்சியும் பிரார்த்தனையும்.
जानो -समझो आगे बढ़ो. ரிந்துகொள்-புரிந்துகொள் முன்னேறு.
विश्वनाथ -जगन्नाथ -विघ्नेश्वर -अल्ला ,ईसा
விஸ்வநாத்,ஜகன்னாத்,அல்லா,ஏசு
प्रेम से होंगे वशीभूत.
அன்பிற்கு வசமாவர்.
होगी मनो कामनाएँ पूरी. மன ஆசைகள்நிறைவேறும்.
सोचो -समझो சிந்தி-புரிந்துகொள்
उचित -अनुचित अपनाओ. நல்லது-கெட்டது அறிந்துகொள்.

Friday, June 10, 2016

प्रार्थनाएँ

सुप्रभात ।
सुख  की कामना है धनियों की।
खुराक की माँगें हैं निर्धनों की।
बेकारों की माँग है नौकरी की।
रोगी की माँग है चंगा होने की।
हर एक की माँगें अपनी अपनी इच्छा की।
साधु ओं की  माँगें  हैं
सर्वे जना सुखिनो भवंतु ।
वही कामना  के साथ ,
सब को मेरा प्रणाम।

Thursday, June 9, 2016

अब पछताते होत क्या ?

सोचा आध्यात्मिकता निष्क्रिय जीवन मार्ग।
क्या जीवन है ईश्वर ध्यान।
करतल भिक्षा तरुतल वासा।
मठ भोजन मठ निद्रा।
हरिदासों का दास बन जीना क्या जीना।
लौकिक आनंद जितना,
शादी संतानों का आनंद।
वातानुकूल गाडी कमरा।
पाँच नक्ष्त्र होटल वह अर्द्ध नग्न नाच।
दैख। दुनिया में आनंद का उमड।
  देखा ! अचानक सर के आधे बाल का लापता।
जवानी के जोश का लापता।
शरीर की शिथिलता, गालों की झुर्रियाँ।
  आहा!हमें पूर्वजों ने भक्ति भजन का नाच सिखाया।
तुलसीदास  का  जीवन में उनकी पत्नी का
हाड माँस सडने शरीर प्रेम छोड,
परमात्मा  के ध्यान में लग।
तभी  संत तिरुवल्लुवर की याद आयी,
सीखो। बगैर कसर के सीखो। सीखी हुई बात का करो
अक्षरसः पालन।
सिखाना सीखना अासान।
शैतान लौकिकता में से बचना कितना मुश्किल।
हमारे पूर्वजों  के वानप्रस्त जीवन  के
संन्यासी अवस्था में पछताना,
कबीर का दोहा कह रहा  है आज भी
आछे दिनपाछे गये ,अब हरी से होत क्या।
अब पछताते होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत।

सहज ग्ञान

कल्पना के घोडे दौडाने पर भी,
करुणामय  ईश्वर का बिन कृपा के
रस भरे रास भरे अर्थ भरे
अलंकार भरे  शब्द उतरना
उन का  ही  वरदान।
   हर कोई अपनी चाहों को

उन्हीं की कृपा से कर्ता पर
सोचता  है अपना बुद्धिबल।
वास्तव  में  सहज क्रिया से
बनता है  श्रेष्ठ। 
प्रयत्न की सफलता  ।
प्रयत्न -परिश्रम  में उनका ही साथ है।
मन -तन-धन की स्वस्थता  
  सर्वेश्वर की देन -मान!
मैं अध्यापक मैरी वैयाकरण की पढाई
चाहते हैं छात्र। पर कविता कितना ही प्रयत्न
न सुरीली आवाद।  न रस - न मोहक।
राग हो जाता बेराग।
पढता तो पद्य बन जाता गद्य ।
प्रयत्न में सफलता है हद तक।
सहज ग्ञान प्राकृतिक।
प्रयत्न ग्ञान बनाव शृंगार ।